Αρνοδέρματα για γούνα

Yψηλής ποιότητας aρνοδέρματα τύπου Lechal, Toscana, punta, semi-punta και Rassato κατάλληλα για ρούχα και γιακάδες.
Μέγεθος από 3.0 sqft έως 4.5 sqft ή μέγεθος οποιαδήποτε άλλης συμφωνίας
Κανονικό μέγεθος μαλλιού, τύπου Toscana, punta, pounta-semi punta και rassato.

Ποσοστό μαύρων και παρδαλών στο 25%

Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας

Ολα τα προϊόντα