Αρνοδέρματα Μερινίλιος

Αρνοδέρματα merinilios εξαιρετικής ποιότητας μαλλιού κατάλληλα για ρούχα.

1) Μερινίλιος, με μέγεθος από 3,0 sqft έως 5,0 sqft με μέσο μέγεθος από 3.6sqft έως 3.9 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού
10-15% ποσοστό από μαύρα και μαύρα-παρδαλά

2) Merinos με μέγεθος από 5sqft και πάνω

Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας

Ολα τα προϊόντα