Αρνοδέρματα για Νάπα

Αρνία που παρουσιάζουν εξαιρετικό τελικό προϊον, κατάλληλα για παπούτσια, ρούχα και δερματινα αξεσουάρ.

- Μέγεθος από 4.2 sqft έως 7.0 sqft με μέσο μέγεθος περίπου 5.6 sqft
- Μέγεθος από 5.0 sqft έως 7.0 sqft με μέσο μέγεθος περίπου 6.0 sqft

Κανονικό μέγεθος μαλλιού

92% 1η ποιότητα και 8% καπάκια

εξαιρετικό τελικό προϊόν κατάλληλο για παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ.

Ολα τα προϊόντα