Προβατοδέρματα

Κατάλληλα για napa με εξαιρετικής ποιότητας τελική επιφάνεια χρήσης.
Μέγεθος από 7.0 sqft έως 12.0 sqft
Μέγεθος μαλλιού 3.5cm και πάνω, με μέσο μέγεθος μαλλιού από 4.0cm έως 5.0 cm
85% 1η ποιότητα και 15% 2η ποιότητα

Ολα τα προϊόντα