Κατσικοδέρματα

Δύο κατηγορίες από κατσικοδέρματα εξαιρετικής ποιότητας, ανάλογα με την επιθυμητή τελική χρήση.

1) Μέγεθος από 3.0 sqft έως 4.5 sqft, μέσο μέγεθος από 3.6 sqft έως 3.8 sqft
Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας, κατάλληλα για γούνα
92% 1η ποιότητα και 8% 2η ποιότητα

2) Μέγεθος από 4.0 sqft έως 6.0 sqft, μέσο μέγεθος από 4.8 sqft έως 5.0 sqft
Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας, κατάλληλα για σουέτ
92% 1η ποιότητα και 8% 2η ποιότητα

Ολα τα προϊόντα