Μοσχάρια

Μοσχαροδέρματα για δερμάτινα αξεσουάρ, σόλες, δερμάτινη ταπετσαρία και είδη αυτοκινήτων και επίπλων.

Από 15Kg/pcs και πάνω, με μέσο βάρος περίπου 30-32Kg/pcs,
συμπεριλαμβάνονται 10% δέρματα αγελάδων

όλα τα δέματα είναι μηχανικής σφαγής και διατηρούνται σε κατάλληλους χώρους με αλάτι.

Ολα τα προϊόντα