Το τελικό προϊόν

Τα δέρματα που συλλέγουμε είναι από αρνιά, κατσίκια, πρόβατα, γίδια και μοσχάρια. Τα ελληνικά δέρματα είναι κατάλληλα μετά από επεξεργασία για γούνα και νάπα.

Για την Εταιρία