Παραγωγή - Εγκαταστάσεις
Η εταιρία μας διαθέτει όλη την απαραίτητη υποδομή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων της και την άρτια επεξεργασία των ποσοτήτων. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Αγιά Λάρισας είναι συνολικού εμβαδού 2.500 τ.μ. και αποτελούνται από στεγασμένους χώρους εργασίας, ψυκτικούς θαλάμους, λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους, λοιπές εγκαταστάσεις, καθώς και απ’ όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Διασφαλίζουμε τις κατάλληλες εσωτερικές διεργασίες, την κατάλληλη σήμανση, τον χειρισμό, τη συσκευασία, την αποθήκευση και την τελική διανομή των προϊόντων.
Διαχειριζόμαστε ετησίως περισσότερα από 2.500.000 τεμάχια αρνοδέρματα για γούνα, Toscana και rassato, κατσίκια, πρόβατα, γίδια, πρόβατα και μοσχάρια, έχοντας πάντα ως γνώμονα την άρτια παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες μας. Το εξειδικευμένο προσωπικό, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αλάτισης, συντήρησης και η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων, μας επιτρέπουν να εγγυόμαστε τη συνεχή διατήρηση της ποιότητας των δερμάτων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους..