Προδιαγραφές

Αρνοδέρματα για γούνα
α) Μέγεθος από 4.0 sqft έως 6.0 sqft με μέσο μέγεθος 4.6 έως 4.8 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού,
τύπου Toscana και rassato.
β) Μέγεθος από 3.0 sqft έως 4.0 sqft με μέσο μέγεθος 3.6 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού,
τύπου Toscana. 75% άσπρα / 25% μαύρα και μαύρα-παρδαλά
Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας 

Αρνοδέρματα Μερινίλιος
Μέγεθος από 3,0 sqft έως 5,0 sqft με μέσο μέγεθος από 3.6sqft έως 3.9 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού
90% έως 95% άσπρα και 5% έως 10% μαύρα και μαύρα-παρδαλά
Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας

Αρνοδέρματα για Νάπα
α) Μέγεθος από 5.0 sqft έως 7.5 sqft με μέσο μέγεθος περίπου 6.0 sqft
β) Μέγεθος από 4.5 sqft έως 7.5 sqft με μέσο μέγεθος περίπου 5.7 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού
92% 1η ποιότητα και 8% καπάκια

Προβατοδέρματα
Μέγεθος από 8.0 sqft έως 12.0 sqft
Μέγεθος μαλλιού 3.5cm και πάνω, με μέσο μέγεθος μαλλιού από 4.0cm έως 5.0 cm
85% 1η ποιότητα και 15% 2η ποιότητα 

Γιδοδέρματα
Μέγεθος από 6.0 sqft έως 11.0 sgft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού
85% 1η ποιότητα και 15% 2η ποιότητα

Κατσικοδέρματα
α) Μέγεθος από 3.0 sqft έως 4.5 sqft, μέσο μέγεθος από 3.6 sqft έως 3.8 sqft
Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας,
κατάλληλα για γούνα
92% 1η ποιότητα και 8% 2η ποιότητα

β) Μέγεθος από 4.0 sqft έως 6.0 sqft, μέσο μέγεθος από 4.8 sqft έως 5.0 sqft
Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας,
κατάλληλα για σουέτ
92% 1η ποιότητα και 8% 2η ποιότητα

Μοσχάρια
Από 15Kg/pcs και πάνω, με μέσο βάρος περίπου 30-32Kg/pcs,
συμπεριλαμβάνονται 10% δέρματα αγελάδων

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε δέρματα καθ’όλη την διάρκεια του έτους με τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.